टैगली कैपेली 2018: 12 टैगली मेडी डोना डेलो स्ट्रीटस्टाइल

August 26
No comments yet

मिनी गिडा में खंभे (डॉल्सीसाइम) प्रति पिग्रे ई / ओ impegnatissime croniche, Bugiardino बालों के वस्त्र प्रति adottare टैगली कैपेली 2018 कैटरेटरजी दा acconciature 2018, 201 9, 2020 ई वीर एक वीटा। Libretto di istruzioni mooolto istruttivo su prendere un taglio capelli medio, corto, lunghissimo e trasformarlo una soluzione ops coccola davanti allo specchio quando abbiamo min minuti a disposizione prima di uscire fuori di casa। ले acconciature मोड ट्रेस ट्रेस जटिलता lasciamole एआई बैकस्टेज, नोई fiondiamoci piuttosto tra fasce capelli che ci accarezzano le tempie, fermagli अल्ता मोडा प्रति bling-bling dell’ultimo minuto e visiere tempio dell’athleisure millennial।

टैगली कैपेली 2018 एकेए कोडा बासा मोर्बिडा = चिलैक्स, pleeeease. Chiocche volutamente sfuggevoli, frange volutamente imbizzarrite, punte amabilmente fuori posto। Qui la lunghezza e la “viralità” del taglio capelli non importa, l’unico diktat da seguire leeentamente è la ricerca della praticità AKA la ricerca della felicità।

छवि

Imaxtree.com

उना पैरोला = स्ट्रै-टी-फाई-सीए-रे। Abbiamo sommato borse da sciùra ops ladybag a zaini futuristici, maglioni per lui a bralette per lei, कैशमियर में sciarpe एक foulard stampatissimi। Oggi impariamo l’arte del फैशन लेयरिंग ई ला traslochiamo all’hairstyle। Il risultato? Acconciature semplici प्रति कैपेली medi, कोर्टी, चिलोमेट्रिक फैटी डि सिओचे सोवप्रपोस्ट ई मसो सब खत्म हो गया (और अधिक से अधिक)।

छवि

Imaxtree.com

Scusa è un bob quello? = टैगली मेडी 2018 पोर्तुटी टैगली कैपेली कोर्टी (एससीआईआई) आती है। दा nascondere sotto मॉन्टोनी एक्सएक्सएल, अशुद्ध फर, पल्टो चेक्कती … ओह सि, ओगी मस्सो मेडियो, डोमनी लिसियो लुनगो, डोपोडोमनी वोलो एक पारिगी ई मिन्वेंटो अन देखो बिस्तर से बाहर totemico।

छवि

Imaxtree.com

टैगली कैपेली 2018 उर्फ Altissima, mossissima, scompigliatissima = partito डेला कोडा अल्ता मोसा alzi la mano, prego. स्पुम ricci tenuta अतिरिक्त मजबूत, प्रति कैपेली स्प्रे अल बिक्री (che sembrano) appena usciti da un tuffo sott’acqua, elastici तनाव मुक्त ई टन सुर टन रंग कॉलर capelli prediletto। Nuche scoperte, et voilà!

छवि

Imaxtree.com

कैपेली लिस्की पेर्फेटी = fermagli capelli प्रति … formanti। गुलाब सोना ओ कुल काला, लुसीडी ई कॉटर ओ semplici ई कम लागत, मैं fermagli प्रति capelli migliori sono le forcine 2.0, le पिंस कॉन इल क्विड इन पियू प्रति स्वेल्टेयर टैगली एपियेटिटी डल्ला नोआ ओ पेच एबियामियो डिमेंटीटो डि कंप्रेर आईएल बाल्सामो सेको

छवि

Imaxtree.com

Visiera मोनोग्राम, ovvio = giornate capelli नहीं, ovvio. Giocare एक nascondino con la frangetta बिताए, con la ricrescita dietro l’angolo e le doppie punte che implorano perdono। इल कैपेल्लो एक visiera (oltre ad essere très très chic) ​​è un monumento dell’athleisure millennial e un elmo contro le giornate (con le chiocche) storte।

छवि

Imaxtree.com

Quando fuori piove = i आओ टैगली कैपेली मेडी निराशाजनक सोनो मैं veri successi सफलतापूर्वक। दा condire con maxi occhiale squadratissimo, tinte coraggiose e sfrontatezza आओ ज़िंदगी का तरीका. कॉर्ट प्रति डेववेरो ओ प्रति फिनटा (नास्कोस्ट डेंटरो डॉल्सेविटा-सालवावित), ले chiome ritornano प्राकृतिकता आओ डिप्लो अन acquazz di dià primavera।

छवि

Imaxtree.com

Sciura एक ची? कंट्रो ले ब्रेज फ्रेड, कॉन्ट्रो मैं टैगली बिडी, कॉन्ट्रो ले acconciature मोड 2018 (चे नॉन सपियामो किराया), आईएल फाउलार्ड विंटेज स्टैम्पेटो, टिंटा यूनिटा, कॉटर दल्ला प्राइमा ऑलल्टीमा राइफिनिटुरा è il must (in) aspettatissimo che svolta risvegli-trauma।

छवि

Imaxtree.com

Scuri (ssimi) ओ chiari (ssimi) gli occhiali da sole vintage a gattina e le tinte capelli dei prossimi 365 giorni। कोडा सुल्ला नुका, पेलिससिओटो आरामदेह और लाल लिपस्टिक टैटूजीओ। कोसा दा नॉन डिमेंटेयर: माइक्रो सिओचे “एक पिको” सुल रेस्टो डेल विस्को।

छवि

Imaxtree.com

Chignon petit = चिगोन बेसो फिसल कैशमियर डॉल्सीसिमो में फियोनार्डसी डेंट्रो अन डॉल्सेविटा आओ। ट्रा पियास्त्र all’olio डी कोको ई lacche कोई तनाव, मैं टैगली कैपेली मेडी कॉर्टी डेला प्रिमावेरा एस्टेट 2018 सोनो अन घोषणापत्र अल नॉस्ट्रो पिक्कोलो ग्रांडे अहो सोफिस्टाटो।

छवि

Imaxtree.com

से नहीं गंदा इल बन गैर सीआई पियास = यूनिका फेडे ट्रे ले acconciature मोड 2018, 201 9, 2020 … दा एक ब्लेज़र मास्चिली ब्लू के साथ, पेंटालोनी कार्गो ज़िप्पाटिसिमी ई सैच डिस्वाल्टे, आइए लेसी सिचैसीट ट्रे ग्लि ओचियाली दा अकेला डेला प्रिमावेरा आओ।

छवि

Imaxtree.com

सी मेटे ला फासिशिया प्रति कैपेली आओ नेल 2018 = नीई नोवांता आओ। बासा सुल्ला फ्रोंटे, कॉन ट्रेंच वर्नेसिस नोयर ई बिल्ली-आई मैक्सी। Onde leggerissime e pensieri di piùùù।

छवि

Imaxtree.com

फोटो Imaxtree.com

Your email address will not be published. Required fields are marked *

97 − 90 =